Projekty realizowane ze środków UE

czas na staz baner

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu CZAS NA START! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą przy al. T. Rejtana 55, 35-326 Rzeszówzwraca się do Państwa  z propozycją współpracy w zakresie organizacji miejsca odbywania stażu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia zamieszkujących obszar województwa podkarpackiego.  

W ramach działań projektowych Uczestnicy będą brali udział  m.in w:

– indywidualnym doradztwie zawodowym

doradztwie grupowym

– pośrednictwie pracy

– szkoleniach zawodowych (ograniczona liczba miejsc)

Ostatnim etapem udziału w projekcie jest udział w stażu zawodowy, który może trwać maksymalnie do 6 miesięcy.

Ze środków projektu pokrywamy koszty wynagrodzenia dla stażysty (stypendium stażowe).
Do obowiązków pracodawcy należy jedynie skierowanie Uczestnika na badania lekarskie oraz zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu wraz z niezbędnym wyposażeniem, określenie zakresu obowiązków stażysty, przedkładania Organizatorowi listy obecności oraz przygotowanie opinii dla uczestnika/uczestniczki po zakończeniu stażu.

Pragniemy, aby odbyty staż był cennym doświadczeniem zawodowym dla Naszych uczestników/uczestniczek, a równocześnie stał się argumentem przemawiającym za podjęciem pracy w Państwa firmie/instytucji.

            Zapraszamy do współpracy!

Dokumenty dla Pracodawcy:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU